Suppliers:

There are 2 suppliers.

  • Розова зора - Тракия ЕООД

    <p><strong>Структурата на кооперация Розова зора е структура на научно-практическа площадка, нямаща нищо общо с мистика, окултизъм, езотерика и религиозности. Структурата наподобява три концентрични окръжности, кръга, в които всеки един е добре дошъл, според силите и възможностите си. Относно външният кръг, той е неограничен, и с този кръг без ограничения, постоянно разширяващ се, даваме възможност за максимално широко светоглед да се прилага в Кооперация Розова зора. В този външен „неограничен – постоянно пулсиращ и разширяващ се ”кръг" се сбират множество взаимно застъпващи се и припокриващи се донякъде кръгове от дейност. Всяка дейност, която е за благото на Каузата на Розова зора е добре дошла.</strong></p> 0 products