Тревист бъз (бъзак)

Сушени плодчета от Тревист бъз (бъзак, Sambucus ebulus) - 100 гр.

Повече информация

2,50 лв

2 други продукти от тази категория

Казват, че по нашите географски ширини расте билка със свойства на панацея*. Казват, че това било растението Бъзак (Sambucus ebulus), наричано още тревист бъз (бъзе, бъзовляк, бъзуняк, ниско бъзе). Най-вероятно всеки от вас го е виждал, но едва ли някой е предполагал колко вълшебно може да бъде лечебното му действие. 

Слави се най-вече като билка срещу рака на гърдата, но е изключително подходящ сместо противогрипна ваксина, защото е чудесен имуномодулатор. Колко символично – оказва се, че панацеята е бурен, който почти всеки подминава с пренебрежение…

Бъзакът е тревисто многогодишно растение, вид бъз, с дълго, пълзящо, силно разклонено коренище. Да не се бърка с бъз! Расте до 1-2 m височина,  храстообразно. Листата са срещуположно разположени, нечифтоперести. Цветът е с бяло, 5-делно, звънчевидно венче, по-рядко розово отвън; събрани в щитовидни съцветия. Плодът е сферичен, 5-6 mm в диаметър, тъмносин до черновиолетов, сочен с 3 миниатюрни костилки. Разпространен е като бурен край пътищата и населените места.

Цветовете съдържат незначително количиство етерично масло, циногенен гликозид и захари; плодовете - антоцианови багрилни вещества, захари, валерианова, ябълчна и винена киселина, дъбилни вещества,смоли, пектин, витамин С и др. В зелените плодове и семената се съдържа цианогенен гликозид, поради което са отровни, но сокът на зрелите плодове не е отровен. В корените се съдържат дъбилни вещества и танини. Има диуретично, антимикробно и потогонно действие.

За медицински цели се използват корените (отвара) и плодовете (студен извлек). Зелените плодове са отровни, използват се зрелите ( при децата могат да предизвикат гадене и повръщане). Коренът се използва при ужилвания (чрез втриване) и при бъбречни заболявания (чрез отвара). При трудно уриниране и за изпотяване се прави запарка от цветовете. Гъст екстракт от плодовете - при безапетитие, анемия, отпадналост и местно втриване върху кожата при ухапване от насекоми, при хемороиди и ревматизъм.

Внимавайте, не бъркайте бъзака с бъз!

Бъзака може лесно да се сбърка с бъза. Основните разлики се състоят в следните неща:

- Бъзака е храстовиден и достига до 2м височина, докато бъза достига до 7-8м височина и е дърво.

- Бъзака цъфти през юли-август, докато бъза по-рано - през май-юни - плодчетата на бъзака са нагоре, на бъза висят надолу

Рецепта за настойка с широко приложение – като противораково средство, като средство за прочистване на организма след химотерапия, като превенция срещи грип, като имуномодулатор за подсилване на имунната защита като цяло:

Бе­ре се пло­дът, кой­то при­ли­ча на бо­ро­вин­ка и е с поч­ти съ­ща­та го­ле­ми­на. Рас­те в края на ав­густ и на­ча­ло­то на сеп­тем­ври. Плод­че­та­та трябва да са доб­ре уз­ре­ли, за да има­т ле­чеб­ни свой­ства. След ка­то се на­бе­ре, се из­ми­ва и се сла­га в бур­ка­ни, ка­то се ре­ду­ва еди­н ред бъ­зак, еди­н ред за­хар и та­ка до­ка­то се на­пъл­ни до го­ре. След то­ва се из­нася на място, къ­де­то има слън­це, за да мо­же да фер­мен­ти­ра. След две сед­ми­ци се зат­варя и се сла­га в хла­дил­ни­ка. Мо­же да се нап­равят 2, 3 или 4 бур­ка­на, но по­не два са необ­хо­ди­ми, за да стиг­нат до дру­га­та го­ди­на. Взе­ма се по ед­на чае­на лъ­жич­ка сут­рин на глад­но, 10 ми­ну­ти пре­ди хра­не­не всяка сут­рин. 

*Панацея (гр. "вселечителка") в древногръцката митология е дъщеря на Асклепий и Салус (или Епионе). Богиня на лечението и медицината. Тя била олицетворение на лечението с билки. Казват, че една от най-големите и добре запазени находки по нашите земи са намерените в Пловдив изображения на мраморен фриз от 2 в. от н.е. на всеки един от членовете на семейството на Асклепий, вкл. на Панацея.

Е, значи не е толкова чудно, че по нашите земи си имаме бъзак в изобилие…

За повече информация прочетете темата от нашия форум "Бъзака ме спаси от смъртоносен рак!"